Společný výzkum našich produktů s MBÚ AV ČR

V roce 2020 jsme uskutečnili detailní výzkum kultur, přítomných v našich produktech, ve spolupráci s Mikrobiologickým ústavem Akademie Věd ČR. Ověřili jsme si, že naše Cocoguardy a Cocofiry obsahují velmi živé a vysoce funkční probiotické bakterie a probiotické kvasinky. 

Mezi hlavní v jogurtech a keefirech obsažené látky patří Lactobacillus, Streptococcus, Enterococcus, Lactococcus, Leuconococcus,  Saccharomyces.

Jsme rádi, že máme tento důkaz o aktivních složkách našich produktů a těšíme se na jejich další obohacování o nové příchutě a možná i nové léčivé bakteriální kmeny.

Tento výzkum jsme mohli provést díky tomu, že jsme v roce 2020 pro naši firmu Wild & Coco s.r.o. získali podporu  Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 3. výzvu - Pražský voucher na inovační projekty (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605). Název projektu je MIKROBIOLOGICKÁ ANALÝZA A IDENTIFIKACE ORGANISMŮ V PRODUKTECH Z MLADÉHO KOKOSU a realizovali jsme ho ve spojení s MBÚ AV ČR s cílem izolovat a identifikovat bakteriální kmeny v našich produktech, a také porovnat mikrobiální profil a stabilitu kokosového Yoguard v průběhu jeho doby spotřeby. Naším výstupem je rozsáhlá Závěrečná zpráva, ve které byl cíl splněn. Projekt MIKROBIOLOGICKÁ ANALÝZA A IDENTIFIKACE ORGANISMŮ V PRODUKTECH Z MLADÉHO KOKOSU byl spolufinancován Evropskou Unií.