Láska prochází žaludkem. Ve střevech vzniká radost.

Naservírujme si čistého kefíru. Radost je čistě
biochemický jev.

Vzniká díky vašim hormonům.
Serotonin

Hormon radosti

Vzniká z 90 % ve vašem střevním mikrobiomu.
Dopamin

Hormon sociálního naplnění

Vzniká z 90 % ve vašem střevním mikrobiomu.
Oxytocin

Hormon sebelásky

Vznikají výrazně ovlivněné vaším mikrobiomem ve vašem mozku.
GABA

Hormon odvahy

Vznikají výrazně ovlivněné vaším mikrobiomem ve vašem mozku.

Ovlivňují střevní mikroby dopamin v mozku?

V rámci výzkumu tzv gut-brain axis tato studie analyzuje změnu hladiny dopaminu ve vztahu ke změnám střevní mikrobioty.

Camila González-Arancibia, Jocelyn Urrutia Pinones, a tým autorů - Do your gut microbes affect your brain dopamine? 2019, Psychopharamcology ResearchGate je jedním ze serverů, který zpřístupňuje veřejnosti výsledky vědeckého výzkumu. Veřejně viditelné jsou vždy abstrakty vědeckých studií, po registraci je možné si studie stahovat celé.

Oxytocin a mikrobiom

V této studii vědci zkoumají vztah mezi Lactobacillus reuteri a hladinou hormonu oxytocinu.

Susan E. Erdman - Oxytocin and microbiome, 2021, Current Opinion in Endocrine and Metabolic Research, vol. 19 ScienceDirect je dalším ze serverů, který zpřístupňuje veřejnosti výsledky vědeckého výzkumu. Veřejně viditelné jsou vždy abstrakty vědeckých studií, tato studie je dostupná celá.

Co to je tzv. gut-brain axis?

Další studie, věnující se tomu, jak jsou naše emoce a duševní stav celkově ovlivňovány naším mikrobiomem.

Philip Strandwitz - Neurotransmitter modulation by the gut microbiota, 2019, Brain Res. PubMed je další ze serverů, který zpřístupňuje veřejnosti výsledky vědeckého výzkumu. Veřejně viditelné jsou vždy abstrakty vědeckých studií, některé studie je možné si zobrazit celé.

Probiotické bakterie můžou dopamin zvýšit více nežli kofein

Na zvýšení hladiny dopaminu, čili našeho sociálního naplnění, doporučují odborníci probiotika, mucunu, gingo bilobu a kurkumin. Kofein je až na desátém místě.

Kaitlyn Berkheiser - 12 Dopamine Supplements to Boost Your Mood, 2018, Healthline Tento článek jsme vybrali jako velmi přehledné a ozdrojované shrnutí potravin, které ovlivňují hladinu dopaminu. Americký portál Healthline se od roku 2006 věnuje popularizaci výsledků vědeckého výzkumu o lidském zdraví. I jejich články mohou být ovlivněny zájmy případných sponzorů či zadavatelů reklamy.