Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti Wild & Coco s.r.o.,

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese www.wildandcoco.com  

Informace, které byste neměli přehlédnout:

  • Způsob platby a možnost doručení si můžete vybrat během objednávkového procesu.
 • Stisknutím tlačítka „Odeslat objednávku a zaplatit“ s námi uzavíráte kupní smlouvu k danému zboží a jste povinni nám zaplatit kupní cenu.
 • Pokud u zboží uvádíme, že je skladem, pak se zavazujeme zboží dodat do doby uvedené v části 9 a 10 těchto VOP.
 • Zákazník spotřebitel má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů.
 • Ve většině případů na našem e-shopu nakoupíte zboží podléhající rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, u kterého není možné ze zákona odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Pro případné  vady můžete toto zboží reklamovat.
 • Bližší informace o reklamacích a vratkách najdete v našem reklamačním řádu.
 • Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás velmi důležitá. Informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, proč a jak, najdete v zásadách zpracování osobních údajů.

 

 

 • KDO JSME?

 

Wild & Coco s.r.o.  

sídlo: Těšnov 1163/05, Nové město, 110 00 Praha 1 (dále jen „adresa sídla“) 

IČO: 028 40 740

DIČ: CZ02840740  

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 275304, kterou zastupuje Atrey Rae, jednatel 

(dále jen „Wild & Coco s.r.o.“, “prodávající” nebo „my“)

  

 

 • JAK SE S NÁMI MŮŽETE SPOJIT? 

 

Adresa pro vrácení a reklamace zboží: Wild & Coco s.r.o., K Třešňovce 1348, Mníšek pod Brdy, 252 10. Můžete také využít možnost donést osobně zboží do nejbližšího odběrného místa nebo prodejny našeho partnera. 

Telefony zákaznické linky: pro řešení objednávek, dotazů ke zboží či reklamací nám můžete napsat email na ilove@wildandcoco.com nebo zavolat na telefonní číslo +420 733 444 130 kdykoli v pracovních dnech v čase 9:00 - 16:00; další kontakty naleznete na odkazu: https://www.wildandcoco.com/kontakt;

E-mail:

dotazy k objednávkám, zboží a reklamacím: ilove@wildandcoco.com (e-shop);

dotazy pro podnikatele: wholesale@wildandcoco.com.

 

 • JAKÉ JSOU DALŠÍ POJMY, KTERÉ SE V NAŠICH VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH OPAKUJÍ?

 

cocokredity kredity, které může zákazník získat a využít v rámci našeho věrnostního programu, a to dle pravidel stanovených v těchto VOP; popis naleznete také na https://www.wildandcoco.com/customer/points/

elektronická adresa adresa elektronické pošty zákazníka uvedená v uživatelském účtu, v objednávce či v jiném našem formuláři; 

e-shop náš internetový obchod, který provozujeme na webové stránce;

event námi pořádané akce, konference a další sešlosti, na které si můžete zakoupit účast na našem e-shopu;

kupní smlouva závazek obsahující celou řadu práv a povinností – nás jako prodávajícího a vás jako kupujícího, který společně uzavíráme na základě Vaší objednávky našeho zboží nebo účasti na eventu na našich webových stránkách;

občanský zákoník zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

podnikatel fyzická osoba nebo právnická osoba, která vyvíjí soustavnou podnikatelskou činnost – svým jménem, na svůj účet a za účelem dosažení zisku; řídíme se zásadou, že zákazník, který v objednávce uvede své IČO / DIČ či firemní údaje s námi právně jedná jako podnikatel;

předplatné souhrnné označení pro paušální odměnu poskytovanou zákazníkem, na základě které zákazníkovi poskytováno plnění ve formě cocokreditů a to dle pravidel stanovených těmito VOP;

produkty souhrnné označení pro zboží, webináře, digitální obsah a eventy;

spotřebitel každá fyzická osoba, která právně jedná bez jakékoliv souvislosti se svou podnikatelskou činností nebo samostatným výkonem svého povolání; 

uživatelský účet uživatelský účet zřízený ze strany Wild & Coco s.r.o. na základě registrace zákazníka;

VOP tyto všeobecné obchodní podmínky, tj. pravidla, která zavazují nás i Vás při uzavírání kupní smlouvy;

webová stránka internetová adresa www.wildandcoco.com

zákazník jste to vy, kupující, ať už jste spotřebitel nebo podnikatel.

 

 • CO PODLE ZÁKONA MUSÍME SDĚLIT VŠEM ZÁKAZNÍKŮM PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY?

 

Před tím, než si u nás zakoupíte produkty a vydáte se na cestu za sílou, vděčností a radostí, mrkněte se na tuto část. 

 1. Oprávnění prodávajícího a kontrolní orgány. Prodávající je oprávněn k prodeji produktů na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Ilustrační charakter fotografií produktů. Všechny fotografie na webové stránce mají pouze ilustrační charakter. 
 3. Produkty, cena, náklady. 
  1. Popis našich produktů včetně jeho hlavních vlastností naleznete na našich webových stránkách.
  2. Ceny produktů jsou uvedeny včetně DPH, včetně zákonem stanovených poplatků. 
  3. Neúčtujeme si žádné dodatečné náklady na telekomunikační prostředky (např. pokud nám budete volat na naše telefonní číslo, zaplatíte pouze Vaši běžnou sazbu telefonického hovoru). 
 4. Možnosti platby. Konkrétní podmínky platebních metod a možností dopravy jsou podrobněji popsány v průběhu samotné objednávky. Zboží Vám doručíme prostřednictvím dopravce, kterého si zvolíte z námi nabízených možností nebo si můžete zvolit osobní odběr u nás na prodejně.
 5. Závaznost objednávky. Odesláním objednávky stisknutím tlačítka „Odeslat objednávku a zaplatit“ v našem internetovém obchodě zákazník vytvoří závaznou objednávku, která zavazuje zákazníka k platbě. Zákazník má možnost před odesláním objednávky svou objednávku zkontrolovat a opravit nebo změnit, jak je podrobněji popsáno v části 7 těchto VOP.
 6. Závaznost VOP. Odesláním objednávky zároveň potvrzujete, že jste se seznámili se zněním těchto VOP. 
 7. Autorská práva. Nabízený digitální obsah není možné nahrávat, kopírovat či jakkoliv jinak šířit. Všechny texty, obrázky, grafika a další části obsahu podléhají autorskému právu. Kopírování nebo sdílení jakékoliv části digitálního obsahu je zakázáno. Žádná reprodukce jakékoliv části digitálního obsahu nesmí být prodávána nebo distribuována, ani nesmí být upravována nebo zahrnuta do jakékoliv díla, zejména jiné práce, publikace nebo internetové stránky.
 8. Práva zákazníka z vadného plnění. Práva zákazníka z vadného plnění, případně ze záruky, a podmínky jejich uplatnění jsou popsány v části 13 těchto VOP, anebo v našem reklamačním řádu.

 

 • CO MUSÍME SDĚLIT ZÁKAZNÍKŮM SPOTŘEBITELŮM PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY?

 

Na našem webu vítáme všechny! Pokud jste spotřebitel, máte však speciální práva. O nich se můžete dočíst více v této části.

 1. Právo na odstoupení od kupní smlouvy. Zákazník spotřebitel má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů (pokud není uvedeno jinak) ve lhůtě 14 dnů, která začíná běžet nejpozději:
  1. u kupní smlouvy ode dne převzetí zboží; nebo
  2. u kupní smlouvy s dodáním ve více kusech/částech, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
  3. u kupní smlouvy, jejímž předmětem jsou pravidelné opakované dodávky zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží; 

s tím, že spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy i před časovým okamžikem specifikovaným v čl. 5.1.1 až 5.1.3 tak, že nám sdělí svůj záměr od kupní smlouvy odstoupit, a to jakýmkoliv jednoznačným prohlášením, například vyplněním a odesláním formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy či sdělením na náš e-mail: ilove@wildandcoco.com

 1. Kdy NENÍ MOŽNÉ od kupní smlouvy ODSTOUPIT. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od následujících smluv: 
  1. o dodávce zboží, které bylo upraveno a/nebo vytvořeno na přání zákazníka nebo pro jeho osobu;
  2. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančních trhů nezávislých na naší vůli, ke kterým může dojít během lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy;
  3. o dodávce zboží podléhajícího rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání nevratně smícháno s jiným zbožím;
  4. o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů jej není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil, což platí i u zvukové nebo obrazové nahrávky a počítačových programů, pokud zákazník porušil jejich původní obal;
  5. o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období;
  6. o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání;
  7. o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy;
  8. o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby;
  9. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy a my jsme Vám před uzavřením kupní smlouvy sdělili, že v takovém případě nemáte právo od kupní smlouvy odstoupit;
  10. o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období.
 2. Povinnost spotřebitele při odstoupení od kupní smlouvy. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen nám zaslat zpět zboží nabyté na základě kupní smlouvy, od které odstoupil, nejpozději do 14 dnů od okamžiku odstoupení od kupní smlouvy. Zákazník spotřebitel je povinen zboží zaslat zpět nebo vrátit kompletní, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, veškeré dokumentace, čisté, nepoškozené a pokud možno včetně původního balení, ve stavu a v hodnotě, ve které je převzal. 
 3. Snížení hodnoty zboží. Zákazník v případě odstoupení od kupní smlouvy odpovídá za snížení hodnoty vráceného zboží nebo zpět zaslaného zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. V případě, že nám bude vráceno poškozené či nekompletní zboží, započteme náš nárok na náhradu škody vůči kupní ceně, kterou požadujete vrátit. Budeme vždy hodnotit konkrétní případ, abychom zjistili míru poškození, znehodnocení zboží a určili jemu odpovídající sníženou hodnotu. O těchto krocích Vás budeme informovat na uvedenou elektronickou adresu (e-mailem) nebo telefonicky.
 4. Adresa pro vrácení zboží. Zasílejte zboží zpět na adresu: Wild & Coco s.r.o., K Třešňovce 1348, Mníšek pod Brdy, 252 10 nebo zboží doneste do nejbližšího odběrného místa nebo prodejny našeho partnera. Náklady na vrácení zboží při odstoupení od kupní smlouvy hradí zákazník na své náklady, pokud se nedohodneme jinak. 
 5. Vrácení kupní ceny. V případě odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě pro odstoupení jsme povinni spotřebiteli vrátit veškeré peníze, a to stejnou platební metodou, jako při přijetí peněz, nebo na Vámi zvolený účet, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Vezměte na vědomí, že jsme oprávněni Vám peníze vrátit až ve chvíli, kdy od Vás obdržíme zpět vrácené zboží.
 6. Stížnosti. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím e-mailu ilove@wildandcoco.com.
 7. Mimosoudní řešení sporů. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 5673,/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a zákazníkem z kupní smlouvy.
 8. Evropské spotřebitelské centrum ČR. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 9. Recenze. Recenze je možné vkládat přímo na našich webových stránkách nebo prostřednictvím webových stránek https://www.heureka.cz. Informace o tom, jak jsou tyto recenze zpracovány prostřednictvím Heureka, najdete na jejich webových stránkách. Recenze může vkládat zákazník, u kterého jsme ověřili, že u nás produkt opravdu nakoupil. Některé recenze zákazníků, kteří vyplnili e-mailem zaslaný dotazník spokojenosti, vkládáme na webové stránky přímo my. Bližší informace najdete na našich webových stránkách. Více informací o tom, jak zpracováváme recenze vložené na našich webových stránkách najdete zde
 10. Nepravdivé nebo neúplné recenze. Vyhrazujeme si právo nezveřejňovat recenze zákazníků, které jsou nepravdivé, obsahují nevhodné výrazy nebo nesouvisejí se zakoupeným produktem. 
 11. Poučení v souvislosti s digitálním obsahem. Upozorňujeme spotřebitele, že poskytujeme aktualizace zakoupeného digitálního obsahu v zákonném rozsahu.
 12. Újma způsobená nesprávnou či neúplnou informací. Zříkáme se jakékoliv odpovědnosti za újmu způsobenou nesprávnou či neúplnou informací nebo radou, a to zejména v případech, kdy dosažení určitého výsledku závisí na činnosti adresáta či jiných osob, případně na neovlivnitelných skutečnostech nebo na náhodě. Zříkáme se odpovědnosti za jakékoli následné škody vyplývající přímo nebo nepřímo z jakéhokoli použití videoobsahu, které je poskytováno bez záruk na dosažení výsledku

 

 • REGISTRACE, UŽIVATELSKÝ ÚČET 

 

Chcete se u nás zaregistrovat? Super! Podívejte se do této části, abyste zjistili podmínky registrace a více informací o uživatelském účtu.

 1. Registrace pokud nakoupím. Pokud zákazník nakoupí zboží nebo digitální obsah v našem e-shopu, bude mu automaticky zřízen uživatelský účet, pokud s tím nevysloví nesouhlas před dokončením objednávky. Heslo k uživatelskému účtu si bude moci zákazník nastavit tak, že požádá o obnovu hesla. Zákazník může využívat plně všech výhod věrnostního programu a tedy i sbírání cocokreditů. Následně mu přijde odkaz na nastavení nového hesla na jeho e-mailovou adresu. Při dokončení objednávky uživatel potvrdí, že souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a seznámil se zásadami pro zpracování osobních údajů.
 2. Registrace. Nakupovat u nás můžete i bez registrace. Pokud se rozhodnete registrovat, budete mít větší přehled o historii svých objednávek, stavu nové objednávky atp. Registraci zákazníka provedete na webové stránce vyplněním registračního formuláře nebo prostřednictvím Vašeho Facebookového účtu. Vytvořením registrace potvrzujete, že jste se seznámili s obsahem těchto VOP a se zásadami pro zpracování osobních údajů.
 3. Funkce uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu můžete objednávat produkty sledovat výši svých cocokreditů nebo stav vyřízení objednávek či ukládat své oblíbené produkty. Můžete od nás získat také zajímavý obsah, který je dostupný jen těm, co si u nás zřídí uživatelský účet.
 4. Povinnost uvádět pravdivé a správné údaje. Při registraci na webové stránce obchodu a při objednávání produktů je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání produktů jsou prodávajícím považovány za správné.
 5. Uživatelský účet. Pomocí emailu a zvoleného bezpečného hesla můžete vstupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“), kde můžete mimo jiné provádět i objednávky produktů. 
 6. Zablokování uživatelského účtu. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a silným heslem. Tyto informace nikomu nesdělujte a neposkytujte svůj účet třetím osobám. Uživatelský účet můžeme zablokovat po třech (3) neúspěšných pokusech o přihlášení. Činíme tak z bezpečnostního hlediska, aby nedošlo zejména ke zneužití Vašeho uživatelského účtu. Pokud bude Váš uživatelský účet zablokován, prosím kontaktujte nás na na e-mailu ilove@wildandcoco.com
 7. Možnost zrušit uživatelský účet při jeho neužívání. Můžeme zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti z kupní smlouvy ve znění těchto VOP.
 8. Nutná údržba. Vezměte prosím na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu.

 

 • JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

 

V této části se dozvíte, jakým způsobem si můžete objednat naše produkty a jak to probíhá.

 1. Vytvoření objednávky. Vkládáním produktů do košíku, zvolením způsobu dopravy a platby za vybrané produkty a vyplněním kontaktních a fakturačních údajů vytváříte na e-shopu svoji objednávku.
 2. Vlastnosti zboží. Zákazník je povinen se před dokončením objednávky seznámit s vlastnostmi, druhem a doporučeným způsobem užívání zboží. Provedením objednávky zákazník potvrzuje, že se s těmito informacemi seznámil a že těmto rozumí. 
 3. Kontrola objednávky. Před dokončením objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. 
 4. Proces odeslání objednávky. Objednávka je odeslána kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku a zaplatit” a proces objednávky je tím ukončen. Odesláním objednávky potvrzujete, že jste se seznámili a souhlasíte s těmito VOP a zásadami zpracování osobních údajů.
 5. Pravdivost údajů vyplněných v objednávce. Údaje uvedené v objednávce považujeme za správné. Pokud bude při zpracování objednávky zjištěno, že byly použity zjevně nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme objednávku odmítnout, o čemž budete vyrozuměni e-mailem. Můžete být odpovědni za škodu, kterou způsobíte záměrným uvedením nepravdivých nebo nesprávných údajů.
 6. Dodatečné potvrzení objednávky zákazníkem. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například e-mailem nebo telefonicky) a dále je oprávněn požádat zákazníka o upřesnění správnosti výběru množství zboží.
 7. Kdy dochází k uzavření kupní smlouvy? K uzavření kupní smlouvy dojde okamžikem stisknutí tlačítka „Odeslat objednávku a zaplatit”.
 8. Potvrzení objednávky prodávajícím. Zákazník, který dokončí objednávku, od nás obdrží automatické potvrzení o doručení objednávky na e-mailovou adresu zákazníka.
 9. Povinnosti prodávajícího. Uzavřením kupní smlouvy se zavazujeme předat Vám zakoupené zboží a umožnit Vám nabytí vlastnického práva ke zboží. 
 10. Povinnosti kupujícího. Vy se uzavřením kupní smlouvy zavazujete zboží převzít a uhradit nám cenu zboží.
 11. Povinnosti prodávajícího a kupujícího u eventů. Uzavřením smlouvy o účasti na eventu (o koupi účasti) se zavazujeme zaslat potvrzení o zakoupení účasti a umožnit Vám účast na zakoupeném eventu ve sjednanou dobu a Vy se zavazujete nám uhradit cenu za účast na eventu.
 12. Povinnosti prodávajícího a kupujícího online webináře. Uzavřením kupní smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu - přístupu (sjednaného počtu přístupů) k účasti na webináři se zavazujeme zaslat Vám elektronicky unikátní odkaz na konaný webinář a umožnit Vám tak účast na tomto webináři ve sjednanou dobu a Vy se zavazujete nám uhradit cenu za přístup (sjednaný počet přístupů) k účasti na webináři. 
 13. Povinnosti prodávajícího a kupujícího záznamu webináře. Uzavřením kupní smlouvy o poskytnutí jiného digitálního obsahu (např. záznam z webináře) se zavazujeme Vám zpřístupnit digitální obsah v uživatelském účtu po dobu 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy a Vy se zavazujete uhradit nám cenu za poskytnutí sjednaného digitálního obsahu.
 14. Kopie VOP a formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy. Zákazník obdrží kopii uzavřené kupní smlouvy, tj. aktuální znění těchto VOP na e-mailovou adresu zákazníka. Zákazník spotřebitel rovněž održí formulář pro odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě. 
 15. Komunikační prostředky na dálku. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.              
 16. Telefonická objednávka. Zákazník může učinit svou objednávku zboží také telefonicky. Zákazník, který takto dokončí objednávku, od nás obdrží potvrzení o vytvoření objednávky včetně celkové ceny za zboží a náklady spojené s balením a dodáním zboží zvolené zákazníkem na e-mailovou adresu zákazníka, kterou uvedl v telefonickém hovoru, spolu s těmito VOP, reklamačním řádem, zásadami zpracování osobních údajů a formulářem pro odstoupení od kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dojde okamžikem doručením potvrzení o přijetí objednávky zákazníkem na naši e-mailovou adresu.

 

 • CENA A ZPŮSOBY PLATBY

 

V této části se dozvíte jaké jsou možnosti platby a jak funguje náš věrnostní program.

 1. Cena. Všechny ceny produktů jsou uvedeny v českých korunách (Kč) nebo v eurech (€), podle volby zákazníka a jsou uvedeny včetně DPH. Cena produktů je platná po dobu, po kterou je zobrazena na webové stránce e-shopu, to ale neznamená, že nemůžeme s některými našimi zákazníky uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Způsob platby. Cenu produktů a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy nám můžete uhradit způsoby uvedenými v procesu objednávky (Doprava a platba), a to zejména:
 1. online platební kartou;
 2. bankovním převodem;
 3. Google pay
 4. Apple pay,
 5. PayPal,
 6. platební metodou Twisto Pay;

Způsob platby zákazník zvolí v průběhu objednávky a povolené způsoby platby se mohou lišit podle zařazení zákazníka mezi velkoobchodní či maloobchodní, podle počtu jeho objednávek u Wild & Coco a stavu jeho splatných faktur. Více o způsobech platby naleznete na našem webu v rámci objednávkového procesu. 

 1. Záloha na cenu zboží. Můžeme po zákazníkovi požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu.
 2. Náklady na balné a dopravné. Na webových stránkách našeho e-shopu naleznete také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Výše nákladů spojených s balením a dodáním zboží bude záležet zejména na zvoleném dopravci a místě, kam bude zboží doručeno. Objednávky o minimální celkové ceně uvedené na našich webových stránkách Vám doručíme zdarma. 
 3. Cena za dodání zboží. Společně s kupní cenou je nám zákazník povinen zaplatit také případné náklady spojené s balením a dodáním zboží a případný příplatek za zvolený způsob platby. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Před závazným dokončením objednávky bude zákazník informován a konečné ceně obsahující i náklady balného a dopravného.
 4. Slevy z ceny produktů. Případné slevy z ceny produktů námi poskytnuté zákazníkům nelze vzájemně kombinovat.
 5. Nereálná cena produktu. V případě zobrazení nereálné ceny v hodnotě 0 Kč / EUR 0 nebo zobrazení vysoce netržní ceny, kdy za netržní cenu je považována taková cena, která je pod naší nákupní cenou, si vyhrazujeme právo tuto položku odstranit z objednávky. Zákazník bude o této skutečnosti informován na e-mailovou adresu zákazníka.
 6. Forma faktury. Sjednáváme si, že faktury budou zaslány elektronicky, a to na e-mailovou adresu zákazníka.
 7. Dárkové poukazy. Máte možnost zakoupení elektronických dárkových poukazů v libovolné hodnotě. Každý poukaz má svůj jedinečný kód a bude zaslán po uhrazení kupní ceny na váš e-mail.  Je možné využít vždy jen celou výši poukazu, nikoliv jej využít po částech. Poukaz má platnost 12 měsíců od jeho zakoupení. Pro uplatnění dárkového poukazu na webových stránkách je nutné vyplnit pole v sekci “košík”, kde uvedete jedinečný kód dárkového poukazu. Hodnota dárkového poukazu je odečtena z celkové ceny vašeho nákupu v košíku.  Prosím vezměte na vědomí, že kód poukazu Vám bude zaslán v elektronické formě. Dbejte zvýšené opatrnosti s jeho dalším nakládáním. Falšování či pozměnění poukazu není dovoleno. Jeho falšování může být také trestným činem. Není možné odstoupit od kupní smlouvy v případě, že byl již dárkový poukaz využít.
 8. Věrnostní program. Registrovaní zákazníci ve svém uživatelském účtu sbírají samotnou registrací, či provedeným nákupem produktů “cocokredity” na své “cocokreditové konto”. Každý nákup je oceněn určitým počtem cocokreditů. Za nákup získává zákazník za každých utracených 10 Kč jeden (1) cocokredit. Výše cocokreditů se počítá z ceny nakoupeného produktu bez ceny dopravy a použitých cocokreditů. Počet cocokreditů za konkrétní položku je možné vidět v třetím kroku při dokončení objednávky. Aktuální stav cocokreditového konta je uveden po přihlášení ke svému uživatelskému účtu. cocokredity je třeba uplatnit do 12 měsíců od jejich nabytí, pak propadají a budou z cocokreditového konta odečteny. Věrnostní program neplatí pro podnikatele. Více informací se můžete také dozvědět zde. 

 

 • PŘEDPLATNÉ

 

   1. Předplatné. V rámci předplatného si můžete si předplatit pravidelný měsíční přírůstek cocokreditů na Vaše konto u Wild & Coco. Tato možnost je dostupná pouze pro maloobchodní zákazníky.
   2. Jak funguje předplatné. Při zakoupení pravidelného měsíčního předplatného obdržíte na své cocokreditové konto takový počet cocokreditů, který odpovídá výši zvoleného předplatného (např. pokud je předplatné 1000 Kč, obdržíte každý měsíc 120 cocokreditů). 
   3. Bonusové cocokredity. Ke cocokreditům, které získáte v rámci měsíčního předplatného, získáte navíc další cocokredity dle typu pedplatného (např. ke každým 5000 cocokreditům v tarifu Professional získáte 1000 dalších zdarma, a to každý měsíc). Dále navíc z vlastních zdrojů 1 % z předplatného posíláme na námi podporované neziskové projekty. 
   4. Výše předplatného. Výše ceny předplatného je stanovena vždy zákazníkem, nejméně se musí jednat o částku ve výši 1000 Kč. Veškeré ceny jsou uvedeny s DPH, které je účtováno v zákonné výši v okamžiku uplatnění předplacené částky.
   5. Způsob úhrady předplatného. Nabízíme způsob úhrady ceny předplatného platební kartou anebo převodem z účtu. Zvolené předplatné bude pravidelně strháváno z Vaší platební karty anebo Vám poskytneme údaje pro nastavení trvalého platebního příkazu z Vašeho účtu.
   6. Předplatné jako paušální plnění. Při zakoupení předplatného máte povinnost hradit výši zvoleného předplatného. Cena předplatného se hradí předem, a to k poslednímu dni předcházejícího měsíčního období, pro který je předplatné zvoleno.
   7. Splatnost prvního a dalších předplatných. Máte povinnost uhradit první předplatné vždy při aktivaci předplatného (dokončení objednávky) na aktuální měsíční období. Když se přihlásíte k předplatnému 12.6., tak první předplatné bude splatné k témuž dni, další předplatné bude splatné k 12.7., další pak k 12.8. a tak dále.
   8. Platební údaje a informace. Při zakoupení předplatného máte povinnost uvést přesné, platné a úplné informace k vyúčtování a informace o platební kartě. V případě, že dojde ke změně jakýchkoliv informací, máte povinnost aktualizovat tyto informace v rámci svého uživatelského účtu.
   9. Obnova předplatného. Pokud nedojde ke zrušení předplatného z Vaší či naší strany, bude na konci každého měsíčního období předplatné za stejných podmínek automaticky obnoveno.
   10. Splatnost obnoveného předplatného. Pokud dojde k obnově předplatného v souladu s předchozím bodem těchto VOP, bude Vám k poslednímu dni každého měsíce předplatné strženo z platební karty.
   11. Zrušení obnovy předplatného. Obnovování předplatného můžete zrušit prostřednictvím uživatelského účtu, v sekci týkající se způsobu vyúčtování tím, že kliknete na „Vypnout automatické obnovení“ nebo tím, že ze svého uživatelského účtu odstraníte podrobnosti o platební kartě. Po zrušení obnovy předplatného Vám doposud získané cocokredity zůstanou na Vašem kontě. Předplatné je možné zrušit až po uplynutí prvních 2 kalendářních měsíců trvání předplatného.
   12. Přehled plateb a daňových dokladů. Pro případ, že budeme povinni vystavit daňový doklad, bude doklad vystaven v elektronické podobě ve formátu PDF, ke kterému budete mít přístup na uživatelském účtu. Přehled plateb Vám bude rovněž k dispozici ve Vašem uživatelském účtu. 
   13. Odstoupení od kupní smlouvy při neuhrazení předplatného. Jsme oprávněni odstoupit od kupní smlouvy zejména v případě, kdy neuhradíte předplatné včas. V takovém případě Vám již v následujícím kalendářním měsíci nebude připsáno předplatné na Vaše konto v rozhraní uživatelského účtu. 
   14. Přerušení předplatného. V případě, že v následujícím jednom či více měsíčních obdobích chcete předplatné přerušit, je to možné pomocí tlačítka “Přerušit předplatné” ve Vašem zákaznickém účtu.
   15. Platnost předplacených cocokreditů. Vámi předplacené cocokredity jsou platné 24 měsíců od jejich nabytí.

 

 • DODÁNÍ WEBINÁŘE A DIGITÁLNÍHO OBSAHU

 

Zakoupili jste si u nás webinář nebo podobný obsah? Tady se dozvíte, jak Vám bude zpřístupněn, abyste se na něj mohli podívat.

 1. Webinář. V případě webináře se předmět koupě považuje za převzatý zákazníkem v okamžiku, kdy obdržíte na e-mail sdělený při zadávání objednávky unikátní odkaz ke spuštění zakoupeného online webináře. Unikátní odkaz ke spuštění webináře od nás obdržíte nejpozději do 2 pracovních dnů.
 2. Záznamy webinářů, video obsah a jiné naše online kurzy. V případě jiného digitálního obsahu se předmět koupě považuje za převzatý zákazníkem v okamžiku, kdy je Vám umožněno zhlédnutí záznamu webináře nebo jiného digitálního obsahu v uživatelském účtu po dobu 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy.
 3. Platnost odkazu. Vezměte na vědomí, že odkaz ke spuštění digitálního obsahu je platný pouze po dobu vyznačenou u daného zakoupeného produktu v uživatelském účtu (zpravidla se bude jednat o dobu 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy a její následné úhrady). Jste tak povinni využít přístup k digitálnímu obsahu v této době.
 4. Digitální obsah třetích osob. Pokud jste se rozhodli zakoupit prostřednictvím našich webových stránek předplatné aplikace “Synctuition” (Aplikace) nebo online lekce jógy (Kurz), pak se předmět koupě považuje za převzatý zákazníkem v okamžiku, kdy je zákazníkovi (zpravidla na kontaktní e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce) zaslán přístupový kód díky němuž se registruje přímo u těchto poskytovatelů služby - třetích osob, a to na webové stránce pro Kurz: http://www.moje-joga.cz/ nebo pro Aplikaci: https://synctuition.com/. Vezměte prosím na vědomí, že při  využívání digitálního obsahu třetích osob je třeba řídit se jejich všeobecnými obchodními podmínkami dostupnými pro Kurz zde: http://www.moje-joga.cz/obchodni-podminky.html a pro Aplikaci zde: https://synctuition.com/web/terms-and-conditions/.
 5. Internetové připojení. K účasti na webináři nebo zpřístupnění digitálního obsahu je nutné mít zajištěné dostatečné internetové připojení, mít k dispozici potřebný hardware a aktualizovaný software zařízení.
 6. Uplatnění práva z vad. Práva zákazníků v případě uplatnění práva z vad se řídí podle našeho reklamačního řádu a podle příslušných právních předpisů českého práva, zejména občanského zákoníku.

 

 • VŠE CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O DODÁNÍ PRODUKTŮ

 

V této části popisujeme, kdy se na Váš produkt můžete těšit a jakým způsobem se k Vám dostane.

 1. Dodací doba zboží. Pokud je u zboží uvedeno, že je skladem, pak zpravidla expedujeme zboží tak, aby Vám dorazilo ve Vámi zvolený pracovní den. Z provozních důvodů může dojít ke zpoždění do 3 pracovních dnů od plánovaného dodání objednávky. V krajním případě se zavazujeme zboží dodat maximálně do třiceti (30) dnů od okamžiku uzavření kupní smlouvy. Někdy se nám může stát, že zboží označené “skladem” se vyprodá v krátkém časovém okamžiku. Pokud by nastala situace, že bude zboží vyčerpáno a nebudeme schopni dodat Vámi objednané zboží ve stanovené době, pak Vás budeme kontaktovat, abychom se dohodli na dalším postupu. I přes uvedenou maximální dobu dodání se snažíme připravit a doručit objednávku k zákazníkovi vždy co nejdříve.
 2. Způsob dopravy, osobní převzetí. Zákazník má na výběr zvolit si dopravu zboží na libovolnou adresu prostřednictvím našeho smluvního dopravce za přepravní cenu, která je uvedena v průběhu objednávky nebo si zboží může vyzvednout osobně na jednom z námi nabízených odběrných míst za poplatek. 
 3. Převzetí zboží. Při přepravě zboží zákazníkovi spotřebiteli je námi zboží předáno v okamžiku, kdy dopravce předá zboží zákazníkovi na místě předání (zpravidla první dveře/vrata/brána v místě dodání určené zákazníkem). Právě okamžikem převzetí zboží zákazníkem přechází na zákazníka nebezpečí škody a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží. V případě osobního vyzvednutí si zboží zákazníkem se považuje zboží za dodané okamžikem převzetí zákazníkem či jinou osobou zákazníkem určenou.
 4. Dodání a převzetí účasti na eventu. V případě zakoupení účasti na eventu se předmět koupě považuje za převzatý v okamžiku, kdy obdržíte na e-mail sdělený při zadávání objednávky potvrzení o účasti na eventu. E-mail s potvrzením od nás obdržíte nejpozději do 2 dnů.
 5. Náklady na zvláštní způsob přepravy. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 6. Opakované doručení a náklady s tím spojené. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo určeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 7. Škoda, která může vzniknout prodávajícímu nepřevzetím zboží. Nepřevezme-li zákazník spotřebitel zboží při jeho dodání dopravcem, zboží je následně vráceno prodávajícímu a současně zákazník spotřebitel od kupní smlouvy neodstoupí ve lhůtě 14 dnů od marného doručení zboží, je prodávající oprávněn požadovat po zákazníkovi náklady účtované dopravcem na dodání zboží zpět prodávajícímu. Tento náklad představuje pro prodávajícího škodu, která vznikla porušením zákonných povinností zákazníka ve smyslu § 2913 odst. 1 občanského zákoníku. Prodávající je současně oprávněn účtovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 200 Kč (slovy: dvě stě korun českých) a dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a případně i požadovat po zákazníkovi náhradu škody spočívající ve znehodnocení zboží s krátkou trvanlivostí
 8. Nepřevzetí zboží ve vztahu k podnikateli. Nepřevezme-li zákazník podnikatel zboží při jeho dodání přepravcem, a zboží je následně vráceno nám jako prodávajícímu, jsme oprávněni požadovat po zákazníkovi podnikateli náklady účtované přepravcem na dodání zboží zpět na naši adresu. Tento náklad představuje pro prodávajícího škodu, která vznikla porušením zákonných povinností zákazníka podnikatele ve smyslu § 2913 odst. 1 občanského zákoníku. Prodávající je současně oprávněn účtovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 200 Kč (slovy: dvě stě korun českých) a dále je oprávněna od kupní smlouvy odstoupit a případně i požadovat po zákazníkovi náhradu škody spočívající ve znehodnocení zboží s krátkou trvanlivostí.
 9. Možnost započtení nároků. Nárok na úhradu nákladů za uskladnění zboží a nárok na náhradu škody porušením zákonných povinností zákazníka podle této části VOP jsme oprávněni v souladu s § 2913 občanského zákoníku jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.
 10. Povinnost zákazníka při převzetí zboží. Zákazník je povinen zboží při jeho převzetí zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech (zejména zda zákazník obdržel správný druh zboží, zda má zboží ujednanou jakost, zda zboží ve svém balení obsahuje vše, co podle návodu obsahovat má). V případě viditelného poškození zásilky dopravcem je zákazník povinen takovou zásilku nepřevzít od dopravce vůbec. Neneseme odpovědnost za škody způsobené dopravcem, případně pozdním doručením zboží, ať bylo zpoždění způsobeno z jakéhokoliv důvodu. Povinnost zákazníka zkontrolovat zboží se nevztahuje na obsah hermeticky uzavřených nádob, lahví, kelímků či mladých kokosů, u nich spočívá povinnost při převzetí pouze v kontrole minimální trvanlivosti na obalu.

 

 • VÝHRADA VLASTNICTVÍ

 

V této části popisujeme, od jakého okamžiku je věc už jenom Vaše.

 1. Úplné zaplacení kupní ceny. Vyhrazujeme si u zákazníků výhradu vlastnictví ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny podle příslušné kupní smlouvy. To znamená, že pokud neuhradíte kupní cenu, nestanete se vlastníkem daného zboží.
 2. Výhrada vůči zákazníkům podnikatelům. Pro zákazníky podnikatele si vyhrazujeme vlastnictví ke zboží, dokud nejsou uhrazeny veškeré pohledávky, které vůči nim máme. Zákazník je povinen nakládat se zbožím s výhradou vlastnictví s řádnou péčí a pojistit je na své náklady dostatečně, pro případ poškození na hodnotu nového zboží.

 

 • ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

Tato část se týká našich zákazníků – spotřebitelů a postupu, jakým je možné odstoupit od smlouvy.

 1. Právo spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy. Právo zákazníka spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy se řídí podle ustanovení uvedených v části 5 těchto VOP.
 2. Právo podnikatele na odstoupení od kupní smlouvy. Zákazníci podnikatelé mají právo na odstoupení od kupní smlouvy, které jim umožňují příslušné právní předpisy. Zákazník podnikatel nemá právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, toto právo přísluší pouze spotřebiteli. Pokud nám zákazník podnikatel vrátí zboží a nejedná-li se o vytknutí vad podle občanského zákoníku, upozorňujeme ho, že mu můžeme vyúčtovat náklady za skladování tohoto zboží podle bodu 10.6 a 10.7 těchto VOP a zároveň vyzveme zákazníka podnikatele ke zpětnému odběru tohoto zboží.
 3. Nezaplacená kupní cena. Pokud zákazník neuhradil řádně a včas kupní cenu, můžeme od kupní smlouvy odstoupit.
 4. Postup při vyprodání zásob. Jsme oprávněni odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob zboží, nebo z důvodu nedostupnosti objednaného zboží. Dále můžeme od kupní smlouvy odstoupit zejména v případě, kdy zákazník odmítl převzít zboží.
 5. Dárek. Pokud zákazník spolu s produktem obdrží dárek a následně od kupní smlouvy s námi odstoupí, je povinen nám vrátit i tento dárek. Darovací smlouva mezi námi a zákazníkem je tedy uzavřena s tzv. rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti.
 6. Odstoupení u digitálního obsahu. Po zaplacení objednaného digitálního obsahu, který byl spotřebiteli zpřístupněn prostřednictvím odeslání unikátního odkazu k jeho spuštění, není možné od kupní smlouvy odstoupit či jakkoliv jinak kupní smlouvu zrušit. O této této skutečnosti jste byli informováni před uzavřením kupní smlouvy. 
 7. Odstoupení u webináře. U webináře, který byl spotřebiteli zpřístupněn prostřednictvím odeslání unikátního odkazu k jeho spuštění, nemá spotřebitel právo od smlouvy odstoupit či jakkoli jinak smlouvu zrušit. O této této skutečnosti jste byli informováni před uzavřením kupní smlouvy.
 8. Odstoupení u eventů. V případě zakoupení účasti na eventu není možné od kupní smlouvy odstoupit či jakkoli jinak kupní smlouvu zrušit. O této této skutečnosti jste byli informováni před uzavřením kupní smlouvy.

 

 • CO KDYŽ BUDE MÍT PRODUKT VADY

 

Snažíme se poskytovat Vám ty nejlepší služby, ale nikdo není neomylný. Pokud Vám přišlo vadné zboží, koukněte se do této části.

 1. Odkaz na občanský zákoník. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Odkaz na reklamační řád. Další práva a povinnosti stran související s naší odpovědností za vady je upraveno v našem reklamačním řádu.

 

 • OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás velmi důležitá. Pravidla pro nakládání s osobními údaji a pravidla pro zasílání obchodních sdělení jsou upravena v našich zásadách zpracování osobních údajů.

 1. Zásady zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás velmi důležitá. Pravidla pro nakládání s osobními údaji a pravidla pro zasílání obchodních sdělení jsou upravena v našich zásadách zpracování osobních údajů.
 2. Cookies. Používáme tzv. soubory cookies, které mohou být ukládány na koncovém zařízení (buď na základě souhlasu, nebo k ochraně našich oprávněných zájmů). Preference si může zákazník nastavit přímo na našich webových stránkách, kde najde informace o používání souborů cookies.

 

 • VYŠŠÍ MOC

 

Co se stane, pokud nám naše povinnosti překazí nepředvídatelné události?

 1. Co je vyšší moc. Za vyšší moc se pro účely těchto VOP považuje každá událost nezávislá na vůli prodávajícího, která brání ve splnění jeho povinností a kterou nebylo možné předvídat nebo její následky odvrátit či překonat. Za vyšší moc se považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, záplavy, zemětřesení, teroristický útok, válka, stávka nebo jiné události (včetně situací způsobených v důsledku šíření nemoci COVID-19), které jsou mimo kontrolu smluvních stran.
 2. Vyloučení odpovědnosti prodávajícího. Po dobu trvání vyšší moci prodávajícího neodpovídá za neplnění svých povinností z kupní smlouvy, potažmo těchto VOP.

 

 • CO BYSTE MĚLI VĚDĚT NA ZÁVĚR

 

A nakonec si můžete přečíst i pár právnických formalit :)

 1. Jakým právem se náš právní vztah řídí? Právní vztah mezi námi se bude řídit právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. To platí i v případě existence tzv. mezinárodního prvku. Jsme si však vědomi, že zákazník spotřebitel nemůže být touto volbou zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu země, kde má obvyklé bydliště.
 2. Závazek respektovat práva spotřebitelů. V případě neúmyslného rozporu ustanovení těchto VOP se zákonnými předpisy na ochranu spotřebitele mají přednost tato ustanovení a prodávající se zavazuje je takto dodržovat.
 3. Neplatné nebo neúčinné ustanovení VOP. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 4. Vyloučení Vídeňské úmluvy. Smluvní strany si sjednávají, že výslovně vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, nebo také Vídeňská úmluva), a to v souladu s čl. 6 této úmluvy.
 5. Spory a příslušnost. Smluvní strany si dále sjednávají, že k řešení případných sporů z kupní smlouvy, kde je přítomen mezinárodní prvek, budou vždy místně a věcně příslušné soudy České republiky pro obvod Praha. Tím nejsou dotčena práva spotřebitelů podle zvláštních právních předpisů. Smluvním jazykem je český jazyk.
 6. Archivování kupní smlouvy. Kupní smlouva ve znění VOP je námi archivována v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám.
 7. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Nedílnou součástí těchto VOP je formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 8. Pokud si sjednáme odlišné podmínky uzavření kupní smlouvy. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.
 9. Nezbytnost přijetí VOP pro uzavření kupní smlouvy. Přijetí těchto VOP je dobrovolné, ale je nezbytné k vytvoření uživatelského účtu nebo objednávky zákazníkem. 
 10. Platnost VOP. Tyto VOP jsou platné od 28.4.2023 a ruší platnost předchozích obchodních podmínek.