Zpět

Jak funguje 21denní kokosový detox?

Kokosový detox slouží k očistě těla i mysli. Seznamíte se s několika základními prvky životního stylu, které pak zapadnou do kompaktního a dlouhodobě udržitelného celku. Využijete pohyb, dechové cvičení, kalorickou restrikci, přísun antioxidantů a dalších nástrojů k podpoře bunečné detoxikace - autofagocytózy, k relaxaci a regeneraci organismu a k lepšímu spalování tuků. Program je určen pro zdravé účastníky a není určen k redukci váhy.

Základní fyziologické principy

 1. Podporuje buněčnou autofagocytózu - jinými slovy dochází k “detoxikaci na buněčné úrovni” (autofagocytóza je aktivována především kalorickou restrikcí, a dále ji může podpořit aerobní fyzická aktivita, dechová cvičení, synergické účinky bioaktivních látek z kokosové vody). Autofagocytóza je následně prodloužena přerušovaným půstem v posledním týdnu.
 2. Uvolní a regeneruje organismus (pomocí cviků, protokolu spánkové hygieny k obnově produkce melatoninu, vděčností za každý den),
 3. Vědomě si snižujeme mozkovou frekvenci na hladinu alfa, což může vést ke zlepšení kognitivních schopností (meditací a aplikací Synctuition)
 4. Dochází k adaptaci na stres (otužování, “Wim Hofovo” dýchání Tummo Power Breathing),
 5. Podporuje střevní mikrobiom (díky konzumaci probiotik Superhuman a probiotických potravin v průběhu detoxikační kúry)
 6. Snížuje inzulinovou rezistenci (zlepšení spalování cukrů a tělesných tuků). Je to vyvoláno kalorickou restrikcí a následným přerušovaným půstem, opět podpořeno bioaktivními látkami z kokosové vody (cytokininy v kokosové vodě mají prokázané hypoglykemizující účinky).  
 7. Zlepšuje okysličení organismu (krátkodobá respirační alkalóza čili odkyselení pomocí dýchání) pomocí tummo power breathing

Základní psychologické principy

 1. Přebíráte odpovědnosti za své zdraví
 2. Přistupujete vědomě k jednotlivým oblastem životního stylu
 3. Využíváte síly skupiny pro průchod náročnějšími momenty
 4. Přesouváte pozornost od svého okolí k sobě samotnému
 5. Rozvíjíte sebelásku a sebepřijetí

Program se sestává z 21 témat, která považujeme za klíčová pro život, na každý den jedno. Dostanete každý den tématické podklady a k tématům bude probíhat diskuze v uzavřené skupině na Facebooku.

Ve dnech 1-7 jsou témata spojená s naučením se esenciálních aktivit, které pak budete vykonávat každý den. Dále v těchto dnech dochází ke zjednodušování stravy směrem k vařené zelenině, semínkům, ořechům, salátům a ovoci. Tělo se mineralizuje a doplňuje vitamíny. Začínáte si všímat, za co jste každý den vděční. Také se hlásíte do aplikace Synctuition, která vedenými 3D zvukovými programy usnadňuje usínání a harmonizuje činnost mozku. Každou sobotu detoxu probíhá mobile detox.

Ve dnech 8-14 přidáváte kromě činností výše do denního plánu každodenní aerobní pohyb a tématické vedené audiomeditace. Nahrazujete pevnou stravu kokosovou vodou s mladým ječmenem či šťávou z celeru řapíkatého. Také 8., 10., a 12. den konzumujete probiotika Superhuman v kapslích. Tato část je nenáročnou formou osvěžujícího půstu s následnou změnou stravovacího stereotypu. Půstem si vytváříte volný čas pro věnování se sami sobě a zvyšujete vitalitu organismu. Vedle obnovy citlivosti tkání na inzulín může též dojít k obnově citlivosti mozku na leptin a další signály pocitů sytosti (domněnka Filipa).

Ve dnech 15-21 opět začínáte konzumovat pevnou stravu, společně s fermentovanými potravinami. Poznáváte přerušovaný půst - stravu konzumujete mezi 9. a 17. hodinou, mezi 17. a 9. hodinou nejíte. V těchto dnech se soustředíte na harmonizaci základních oblastí v životě - rodinné vztahy, čistotu prostředí, pracovní naplnění, držení těla, učení se kulinářským kouzlům.

Záměrem programu je zvýšení vitality a schopnosti vyladit si život po svém, dobít si baterky, lépe zvládat stresové situace a osvojit si činnosti, kterými lze dlouhodobě udržovat spokojenost a zdraví.

Každodenní účast a vytrvání v programu jsou podporovány plánem na každý den a uzavřenou facebookovou skupinou.

 

Vyjádření odborníků 

 

Dr. Barbara Miller

Německá holistická lékařka s českým původem, detoxu se věnuje déle než 20 let. Její stránky jsou zde.

„Jako celostní lékařka nabízíc zdravotní kúry i v Německu i v ČR můžu potvrdit, že týdenní kúra s kokosovou a ječmennou šťávou je nejen vítané oddychnutí těla od hříchů typické diety, ale též fantastický přínos vitamínů, minerálů, enzymů, aminokyselin a mastných kyselin, které skoro každému tělu chybí. Buňky dostanou možnost vstřebávat živiny a s nimi se rozjedou metabolické cesty předtím ztlumené deficity těchto živin. Taková kúra je jako dovolená pro tělo aniž by se musel přerušit denní rytmus.“

Mgr. Eva Hájková

Specialistka v preventivní medicíně a výživě. Více o ní zde.

„Detoxikujeme se neustále a já osobně jsem zastáncem přirozené podpory autofagie včetně podpory správných funkcí našich detoxikačních orgánů (játra, kůže, plíce, ledviny, střeva..) jak jen to je možné. Jedna z mnohých cest je omezení kalorického příjmu (což kokos detox je), omezení průmyslově zpracovaných karbohydrátů a potravin obecně (což kokos detox je), příjem kvalitních tuků (pokud si dáte i dužinu z mladého kokosu, tak také), přiměřený pohyb, kvalitní spánek, omezení toxických látek jak ze stravy, tak z prostředí (hygienické, kosmetické přípravky apod.), hluboké dýchání.

Většina z těchto aspektů je ve 21denním programu zahrnuta. V mém okolí jsou minimálně dva lidé, kteří si Filipovým detoxem prošli a jsou zvyklí na půsty o destilované vodě. Jejich zážitky byly velmi pozitivní a příjemnější, než na půstu jen o vodě.“

MUDr. Dana Maňasková

Lékařka a výživová poradkyně systému Metabolic Balance.

„Nejprve jsem si mnoho let myslela, že lidé podstupující půsty, jsou cvoci. Po dlouhodobém studiu mnoha článků o vlivu hladovek a půstů na lidský organismus a o významném objevu autofagocztózy a jejího významu pro tělo, si již nemyslím, že půst je nutně vždy nesmysl, ale začala jsem si klást otázku, jak obejít všechny možné nežádoucí účinky půstů a hladovek a získat z toho to nejlepší - tedy aby nestihlo dojít ke strádání organismu či podvýživě, ale došlo alespoň na chvíli ke kýženému zvýšení autofagocytózy. Fascinovalo mne číst si nové poznatky o tom, jak vědci zabývající se výzkumem regulace autofagocytózy sestavují potravní doplňky, které tento proces pomáhají zaktivovat a zesílit a jak díky tomu během kratší doby půstu tak docílí silnější efekt. Bylo pro mne milým překvapením nalézt v literatuře zmínky o tom, že i účinné složky z kokosové vody mají tyto vlastnosti. Zcela jistě to umí i jiné rostliny, ale kokos je zjevně dobrá možnost volby. Dospěla jsem k závěru, že krátké a přerušované půsty spojené s dobrou výživou a probiotiky před jejich zahájením, šetrným doplňováním minerálů během nich a poté navázání stravy ve formě upraveného jídelníčku s přetrvávajícím omezením sacharidů a kde bude kladen důraz na doplnění proteinů, by mohly být velmi prospěšné. Samozřejmě mluvím o zdravých lidech. V případě nemoci se mohou požadavky na optimální vyladění stravy značně lišit. Pokud se Filipu Říhovi podaří kokosový detox uvést v těchto liniích, budu mu fandit.“

PharmDr. Richard Pfleger

Farmaceut, výzkumník a konzultant se zaměřením na specializovanou sportovní výživu, anti-aging výživu a výživu u určitých typů onemocnění. Více o něm zde.

„Všechny přirozené fyziologické způsoby detoxu, kam bezesporu kokos detox 21 může patřit, jsou vhodnou platformou pro porozumění fungování našeho organismu. Pokud jsou aplikovaný s rozumem, odborně a v dostatečné míře, vždy vedou k podpoře orgánových funkcí, k sebepoznání, ke zlepšení imunity a obecné regenerace organismu. Panenská kokosová voda jako zárodečný biomateriál tak nabízí skvělý úvod do detoxu podpořený celou řadou dalších vzájemně se doplňujících aktivit. Je úžasnou panenskou potravinou v prostředí moderního světa.“

❤︎