Zpět

Podpořte s námi deštný prales na Kostarice a obdarujte sebe i planetu Zemi

Dárek pro planetu

Jednou z našich základních hodnot je blaho a harmonie kolem nás. Péče o naše okolí se týká nejen našich nejbližších, ale i naší planety Země. Proto jste se s námi mohli zúčastnit již několika akcí, při kterých jsme společně podpořili pralesní rezervaci Green Life I na Sumatře.

Rezervace Green Life I však už není jedinou pralesní rezervací, kterou spolek Prales dětem spravuje. Od roku 2021 k ní přibyla druhá rezervace Green Life II na Kostarice, která se stejně jako Green Life I nachází na hranici s národním parkem. Kostarika poskytuje stejně unikátní přírodní bohatství jako Sumatra, proto jsme se rozhodli podpořit i novou kostarickou rezervaci.

Věděli jste, že 1 m² deštného pralesa dokáže každý den vyprodukovat kyslík pro 1 živou bytost na naší planetě? I díky vám a vašim nákupům se nám podařilo vykoupit již téměř 3 500 m² pralesa, což znamená kyslík až pro 3 500 živých bytostí každý den!

Pojďme společně toto číslo ještě navýšit! Nakupte v týdnu od 5. prosince do 12. prosince na našem e-shopu alespoň za 1 500 Kč a za vaši objednávku zakoupíme 10 m² deštného pralesa*, které poskytnou kyslík až pro 10 z nás každý den.

Proč je potřeba chránit deštné pralesy?

Deštné pralesy začaly být masivně káceny před zhruba 100 lety a od té doby doslova mizí před očima. Hlavním důvodem odlesňování je v současné době vypalování pralesů za účelem získání zemědělské půdy. Na té se pak pěstují plodiny jako je palma olejná (palmový olej), sója (krmiva pro hospodářská zvířata), eukalyptus či týk. Dalším důvodem je také poptávka po tropickém dřevu a dřevěném uhlí.

Fakta o odlesňování


 1. Každý rok přijdeme o deštný prales velikosti Belgie

  Dle satelitních snímků bylo v letech 2002–2019 pokáceno průměrně 3,36 milionu hektarů tropických deštných pralesů ročně1. To odpovídá odlesnění plochy velikosti fotbalového hřiště každých 6 sekund1. Za jeden rok tak dojde k odlesnění deštných pralesů velikosti již zmíněné Belgie.

 2. Polovina deštných pralesů je nenávratně pryč

  Ničení deštných pralesů už probíhá desítky let2. Za posledních 60 let jsme přišli o více než polovinu vzrostlých tropických deštných pralesů na naší planetě2. Největší podíl na tom má lidská činnost a její důsledky2. V mnoha případech je už prales znovu neobnovitelný.

 3. Komerční zemědělství je zodpovědné za 40 % odlesňování
  Analýza 46 tropických a subtropických lokalit potvrdila, že rozsáhlé komerční zemědělství má za následek až 40 % odlesňování3. Největší část tohoto zemědělství tvoří pěstování sóji, palmy olejné a chov dobytka3.

Komu podpořením pralesa pomůžu?

Tropické deštné pralesy jsou díky svým unikátním podmínkám domovem pro tisíce druhů živočichů i rostlin, včetně těch ohrožených.

Mezi obyvatele kostarického pralesa patří ohrožení jaguáři, tapíři jihoameričtí, chápani středoameričtí nebo kotulové rudohřbetí. Z menších zvířat nabízí rezervace bezpečí tisícům druhů ptáků, obojživelníků a hmyzu.


PODÍVEJTE SE, JAKÁ ZVÍŘATA BYDLÍ V REZERVACI


Kde se pralesy nachází?

Green Life I

Rezervace Green Life I se nachází v severní části ostrova Sumatra v Indonésii. Rezervace hraničí s národním parkem Gunung Leuser a nachází se v jeho ochranném pásmu. Tvoří funkční bariéru mezi národním parkem a komerčními plantážemi. Díky své poloze a protipytlácké hlídce Green Patrol zamezuje pronikání pytláků a ilegálních dřevorubců do národního parku, čímž ještě více pomáhá národní park a jeho obyvatele chránit. V současné chvíli má sumaterská rezervace 175,5 hektaru.Green Life II
Rezervace Green Life II se nachází v srdci Kostariky, v provincii Cartago. Stejně jako sumaterská rezervace leží na hranici s národním parkem, díky čemuž tvoří jeho ochrannou bariéru. Národní park Tapantí, se kterým rezervace sousedí, poskytuje útočiště 45 druhům savců, více než 400 druhům ptáků a 28 druhům plazů či obojživelníků. Aktuálně má rozlohu 95 hektarů a v roce 2022 je v plánu její výrazné rozšíření.

Chci prales podpořit. Jak na to?

Podpořte prales s námi! Stačí v týdnu od 5. prosince 2021 do 12. prosince 2021 nakoupit na našem e-shopu alespoň za 1 500 Kč*. Za každou maloobchodní objednávku nad 1 500 Kč uskutečněnou v těchto dnech zakoupíme 10 m² deštného pralesa. 


Po skončení akce vás kontaktujeme a nabídneme vám vystavení dárkového certifikátu na jméno – ať už vaše, či někoho jiného, koho budete chtít kouskem pralesa obdarovat.

* Pokud nakupujete velkoobchodně, 10 m² pralesa zakoupíme za každou objednávku v hodnotě nad 3 000 Kč.

Zakoupením kousku pralesa můžete projekt podpořit po celý rok – mimo naše týdny pro prales zakoupíte kousek pralesa zde. Pomůžete tak nejen ohroženým zvířatům, ale celé naší planetě Zemi. Kousek pralesa je navíc originálním a krásným dárkem, který potěší každého milovníka přírody.

Více informací o projektu a zakoupení pralesa najdete na oficiálních stránkách organizace. Aktuality (nejen) z pralesa přináší také jejich Instagram @justicefornature_org.

Máte nějaký dotaz či připomínku? Budeme velice rádi, pokud nás kontaktujete na e-mailu barbora@wildandcoco.com.


Fotky: Prales dětem (Justice for Nature)

 1. Weisse M. et Goldman E. D., World Resources Institute, 2020: We Lost a Football Pitch of Primary Rainforest Every 6 Seconds in 2019 (online), dostupné z <https://bit.ly/2ROOe0q>.
 2. International Union for Conversation of Nature, 2021: Deforestation and forest degradation (online), dostupné z <https://bit.ly/3bXMGYO>.
 3. FAO et UNEP, 2020: The State of the World's Forests – Forests, Biodiversity and People, dostupné z <https://bit.ly/2SzDGlD>.