Zpět

Přichází podzim, podpořte zdraví střev a imunitu!

S končícím létem nastává období, kdy je potřeba začít více myslet na naši imunitu a posílení obranných mechanismů organismu. Hřejivé letní dny nahrazuje kolísavé podzimní počasí a s ním spojené ochlazení. Klidný čas dovolených vystřídá hektický návrat do běžného pracovního procesu a seznam povinností. Začínáme více omezovat čas pro relaxaci a regeneraci a trávíme více času prací. Tyto faktory a mnoho dalších vedou k postupné, zvyšující se stresové zátěži a oslabení naší imunity. Není tedy vhodnější čas k podpoření naší imunity, něž v tomto období, kdy je odolnost organismu více testována. Samozřejmě, že bychom měli myslet na své celkové zdraví celoročně a posilovat imunitu i v méně náročném období, ale v tomto článku se zaměříme na to, jak o svou imunitu pečovat zejména v podzimních měsících a jakou roli v péči o imunitu sehrávají fermentované produkty a probiotika. 

Zdravá střeva = silná imunita 

Věděli jste, že v našich střevech se nachází přibližně 70 % imunitního systému? Ano je to tak, proto kondice a zdraví našich střev ovlivňuje celkovou odolnost našeho organismu. V tomto směru hraje důležitou roli mikrobiota, společenství přibližně 100 bilionů mikroorganismů (většina z nich jsou bakterie, ale také viry, houby a prvoci) nacházející se ve střevech. Mezi mikrobiotou a imunitním systémem totiž funguje důležitý symbiotický vztah, který pokud je v rovnováze, je vznik ochranných mechanismů organismu v reakci na patogeny adekvátní, reakce imunitního systému tedy není přemrštěná nebo naopak příliš malá. Právě dynamické interakce mezi střevní mikroflórou a vrozeným a adaptivním imunitním systémem hostitele jsou nezbytné pro udržení střevní homeostázy a potlačení případného zánětu.

Mikrobiom vs. mikrobiota

Často se pojem mikrobiom využivá jako souhrnný název bakterií a mikroorganismů osidlující naše střeva. Mikrobiom však představuje kromě samotných mikroorganismů (mikrobioty) i jejich genetický materiál (metagenom) a okolní podmínky prostředí. Zohledňuje tedy problematiku střevních mikroorganismů komplexně.

Střevní mikroflóra metabolizuje bílkoviny a komplexní sacharidy, syntetizuje vitamíny. Za normálních okolností produkuje metabolity nezbytné pro komunikaci s imunitním systémem a modulaci imunitních odpovědí v reakci na antigen („potenciálně škodlivou látku, která může být cizí nebo tělu vlastní“). Produkci těchto metabolitů zajišťuje metagenom kódující zhruba tři milióny genů. Jen pro představu lidský genom se skládá přibližně z 23 000 genů, tedy role střevního mikrobiomu na funkci naší imunity a zejména celkové zdraví je naprosto zásadní. 

Metabolity produkované mikrobiotou nahrazují mnoho funkcí hostitele, ovlivňují jeho kondici, fenotyp a celkové zdraví a interagují přímo i nepřímo s imunitními buňkami hostitele. Zprostředkovávají vzájemnou komunikaci mezi buňkami střevního epitelu a imunitními buňkami. Zejména pak schopnost střevních epiteliálních buněk tvořit slizniční bariéru je jedním z klíčových obranných mechanismů organismu. Tato bariéra funguje jako přepážka, která odděluje obsah střev od krevního řečiště, tedy mikrobiotu a její metabolické produkty od imunitních buněk, a brání tak střevní propustnosti. Průchod látek přes tuto přepážku je velmi přísně regulován a kontrolován. 

Vaše střeva jsou „strážcem“ vašeho zdraví.

Narušení rovnovážné interakce mezi mikrobiotou a slizničním imunitním systém může vést k přemnožení nepřátelských bakterií ve střevech a metabolickým změnám. Toto vychýlení od rovnováhy pak z dlouhodobého hlediska způsobuje narušení epiteliální bariéry a zvýšení náchylnosti k infekcím. Střevní dysbióza nebo negativní změny ve složení střevních bakterií (např. užívání antibiotik), tak může dysregulovat imunitní reakce, zvyšovat oxidační stres a způsobovat zánět a inzulínovou rezistenci. 

Bohužel právě kolem podzimu nastává období častého nachlazení a chřipkových onemocnění, které vede k nadměrnému užívání antibiotik. Současná generace antibiotik na trhu je velmi široká a často ovlivňuje i příznivou mikrobiální rozmanitost našeho střeva. Antibiotika tak významně ovlivňují vrozený střevní mikrobiom člověka a způsobují změny mikroflóry, která následně postrádá odolnost a rozmanitost potřebnou k vytvoření vyvážených imunitních odpovědí. Předpokládá se, že tento jev vysvětluje dramatický nárůst autoimunitních a zánětlivých poruch ve vyspělých částech světa.

Chcete-li tedy posílit imunitu, podpořte svůj střevní mikrobiom! 

Z výše uvedeného je tedy patrné, že imunitní buňky interagují s mikrobiomem, který je přímo ovlivněn stravou a životním stylem jedince.  Potraviny, které jíme, ovlivňují rozmanitost a složení bakterií ve střevech, které následně působí na imunitní buňky.  Typická západní strava, která má vysoký obsah živočišných bílkovin, cukru, průmyslově zpracovaných potravin a nasycených tuků, má za následek méně rozmanité střevní bakterie a podporuje záněty a chronické poruchy. Naopak konzumace převážně rostlinné stravy s vysokým obsahem vlákniny, společně s fermentovanými produkty jsou k posílení střevního mikrobiomu, a tedy i Vaší imunity, velmi prospěšné. 

Zařaďte tedy do svého jídelníčku pravidelnou konzumaci fermentovaných potravin s živými kulturami. Zde se nabízí vyzkoušet naši novinku Biotic Cocofir, bio fermentovanou bezlaktózovou alternativu kefíru. Obsahuje rozmanité bakteriální kultury a vlákninu galaktomanan, která podporuje růst přátelských bakterií a zvyšuje jejich pozitivní působení na zdraví střev. Tato lahodná veganská varianta kefíru pomáhá podpořit rozmanitost našeho mikrobiomu a modulovat střevní mikroflóru správným směrem. Vyzkoušet ho můžete ve třech příchutích – přírodní, mangové a višňové. Vybírat ale můžete z celé řady našich produktů, od alternativ fermentovaných jogurtů Primebiotic Cocoguard, přes různé varianty BIO fermentované zeleniny (Superhuman Kimchi, Flowerchi a Greenchi), které pomáhají při dlouhodobé konzumaci zvýšit rozmanitost střevní mikroflóry, a tedy i posílit Vaši imunitu. 

Probiotika, prebiotika a symbiotika

Podpořit svůj střevní mikrobiom můžete také speciálním doplňkem stravy Superhuman Probiotics obsahující 28 bakteriálních kmenů přátelských bakterií. Ty nejen, že podpoří zdraví střev a mikrobiomu, ale také Vaši odolnost. Jak už jsme si řekli v úvodu, mikrobiota moduluje reakce imunitního systému. A protože probiotika představují „živý mikrobiální doplněk stravy“ můžeme je vnímat jako důležitý promotor zdraví, a to díky jejich schopnosti modulovat imunitní odpověď hostitele. Bakteriální kmeny, včetně Lactobacilli a Bifidobacterium které jsou součástí Superhuman Probiotics, mohou procházet přes střevní epiteliální buňky a pozitivně stimulovat aktivitu imunitních buněk (fagocytů) ve slezině nebo v jiných orgánech i po dobu několika dní. 

Kromě probiotik jsou důležitá taká prebiotika, nestravitelné složky potravy, které podporují růst a aktivitu přátelských bakterií v tlustém střevě a posilují střevní bariéru.  Mezi nestravitelné sacharidy patří velké polysacharidy jako jsou inulin, rezistentní škroby, celulóza, hemicelulóza či pektiny. V našich produktech najdete jak probiotika, tak prebiotika, jejichž kombinaci označujeme jako symbiotika. Ta můžete nalézt v Symbiotic Cocoguardu nebo Symbiotic Cocofiru.

Tedy pestrá a nutričně vyvážená strava včetně fermentovaných potravin, probiotik a prebiotik, je zásadní pro pokrytí našich nutričních potřeb a k podpoře správné funkce imunitního systému a střevního mikrobiomu. Nezapomínejte ale také na pohyb, kvalitní spánek a čas na relaxaci. Duševní nepohoda a zejména stres má na náš mikrobiom negativní vliv, a tedy i na náš imunitní systém. Důležité je tedy přistupovat ke svému zdraví komplexně a podporovat svou imunitu na všech úrovních. 

Reference:

  1. Y. Yoo, S. S. Kim, Probiotics and Prebiotics: Present Status and Future Perspectives on Metabolic Disorders, Nutrients. 2016 Mar; 8(3): 173., doi:10.3390/nu803017
  2. Y. Yoo, M. Groer, S. V. O. Dutra, A. Sarkar, D. I. McSkimming, Gut Microbiota and Immune System Interactions, Microorganisms 2020, 8, 1587; doi:10.3390/microorganisms8101587
  3. D. Zheng, T. Liwinski, E. Elinav, Interaction between microbiota and immunity in health and disease, Cell Research (2020) 30:492–506; https://doi.org/10.1038/s41422-020-0332-7
  4. Y. Belkaid, T. Hand, Role of the Microbiota in Immunity and inflammation, Cell. 2014 March 27; 157(1): 121–141. doi: 10.1016/j.cell.2014.03.011.
  5. A. M. Valdes and colleagues, Role of the gut microbiota in nutrition and health, Science and Politics of Nutrition, BMJ 2018; 361 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.k2179