Zpět

Rovnováha těla, duše a mysli a vliv střevního mikrobiomu na naše zdraví

Tělo a duše definují to, kým jsme a utváří nás samotné a představují dva neoddělitelné celky. Proto je zcela zásadní, abychom přistupovali k sobě samým komplexně, a vnímali nejen své tělo, ale i duši v kontextu nemoci a zdraví.

Společně tvoří rovnováhu, která, pokud je narušena, může vést ke zdravotním problémům. Právě nesoulad mezi duší a tělem je příčinou mnoha nemocí, a proto je třeba při řešení jakýchkoliv zdravotních problémů pohlížet na psychosomatiku daného jedince. Bohužel mnoho zdravotních komplikací si způsobujeme zbytečně sami, tím, že nenasloucháme svému tělu i duši a nevěnujeme si dostatek péče a pozornosti.

A jak můžeme na obnově ztracené duševní i fyzické rovnováhy zapracovat?

V dnešní době jsme vystaveni v podstatě každodenní stresové zátěži. Stres se stává součástí našich životů, stejně jako emoční a citová nestabilita. Nevnímáme naše vnitřní pocity, nechceme je řešit a postavit se k nim čelem. "Jsme všude a nikde“. Vnitřní emoce často prožíváme osamoceni a snažíme se vytvářet dojem nejen před okolím, ale i sami před sebou, že jsme silní a nezlomní. Neuvědomujeme si však, že nezpracovaný a neprožitý silný citový zážitek může vést k somatizaci. Psychická bolest se tak promítne do fyzických potíží. U žen toto platí dvojnásob, protože duše ženy je mnohem křehčí a zranitelnější. Současně se ženy přestávají řídit svým vlastním vnitřním vedením a vybírají si cestu, která je v daný okamžik praktická, ale z dlouhodobého hlediska vnitřně neuspokojivá.

rovnovaha tela a duse mikrobiom

A S TÍM SOUVISÍ MIKROBIOM?

Nesmíme také zapomínat na naši mysl, která představuje další část skládačky tohoto komplexního systému. Stále více se potvrzuje, že to, co jíme, se podílí na utváření naší osobnosti.

Jak ukazují nové výzkumy, existují specifické střevní bakterie spojené s osobnostními rysy. V poslední době si začínáme uvědomovat, že zapojení střevního mikrobiomu není jen v obraně našeho organismu, trávení potravy a vstřebávání živin či v regeneraci střevních buněk, ale že také ovlivňuje naše celkové zdraví také prostřednictvím osy mozek-střeva-mikrobiom.

Střevní tkáň totiž obsahuje opravdu velmi komplexní síť nervových buněk, prostřednictvím kterých jsou regulovány funkce trávicího traktu. Označení střev jako druhého mozku je tedy na místě a ať už si to uvědomujeme či ne, ovlivňuje naši mysl, duši, to, jak se cítíme, chováme, či jaké chutě preferujeme.

Střevní mikrobiom si lze představit jako jeden velký, rozmanitý a zatím ne zcela probádaný systém, ve kterém má každá bakterie svoji podstatnou roli důležitou pro zachování funkčnosti a integrity celého systému. Tento systém, jak se ukazuje, je naprosto komplexní a hraje roli v naší osobnosti a oblastech zdraví více než jsme si před několika lety mysleli. 

Například střevní bakterie ovlivňující svým působením některé metabolické pochody v těle jsou spojeny s duševní nebo fyzickou energií, oproti tomu bakterie podporující zánětlivými stavy vyvolávají duševní nebo fyzickou únavu.

PŘÁTELSKÉ BAKTERIE A JEJICH POZITIVNÍ VLIV NA NAŠE PSYCHÉ

rovnovaha mikrobiom cocoguard

Protože střevní mikrobiom je utvářen především naší stravou, která určuje, jaké bakteriální kmeny v našem střevě převažují, je na místě zamyslet se nad současným stravováním a volit takové potraviny, které budou náš mikrobiom podporovat. Velmi prospěšné nejen pro celkové zdraví a mikrobiom, ale také pro psychickou pohodu, jsou naše fermentované produkty Symbiotic Cocoguard a Cocofir s různými příchutěmi.

Co je naprosto zásadní, je obsah bakteriálního koktejlu označovaného jako Superhuman, které svou činností ve střevech podporují tvorbu hormonů ovlivňující naše psyché. Právě rozmanitost bakteriálního zastoupení v našich produktech je klíčová pro podporu diverzity mikrobiomu. Ten pak ovlivňuje zdraví našeho těla prospěšným způsobem. Konzumací fermentovaných produktů z mladého kokosu naladíte své psyché pozitivním směrem, konkrétně produkcí hormonu radosti – serotoninu, lásky – oxytocinu, štěstí – dopaminu a klidu – GABA. 

V našich fermentovaných produktech najdete také vlákninu galaktomanan, která zajistí, aby se bakterie dostaly nenarušené do střev a současně slouží jako prebiotická vláknina pro Superhuman bakterie. Fermentace vlákniny a nestravitelných zbytků stravy střevními bakteriemi je pak zásadní pro naše zdraví, ovlivňuje energetický metabolismus, reguluje chuť k jídlu a pocit sytosti a hraje ústřední roli v samo destrukci rakovinných buněk tlustého střeva.

A jak můžete prospěšný efekt našich fermentovaných produktů ještě zvýšit? Pravidelnou suplementací Probiotik Superhuman

Tím vším můžete podpořit nejen zdraví svého mikrobiomu i své psyché, nezapomínejte však, že propojení duše, těla a mysli musí být v rovnováze. Pokud budeme dlouhodobě vystavováni silné stresové zátěži, psychické nepohodě a nebudeme vnitřně cítit spokojenost a klid, bude i přes snahu podpořit mikrobiom a celkové zdraví konzumací komplexní a vyvážené stravy, docházet k disharmonii a spouštění psychosomatických poruch. Duše si vždy najde jinou cestu, místo, kde se dostane na povrch a projeví se. Naslouchejte tedy svému tělu a ono se Vám odmění zdravím a pohodou.

Reference:

  1. S. Fried, E. Wemelle, P. D. Cani, C. Knauf, Interactions between the microbiota and enteric nervous system during gut-brain disorders, Neuropharmacology 197 (2021) 108721

  2. Ch. N. Heiss, L. E. Olofsson, The role of the gut microbiota in development, function and disorders of the central nervous system and the enteric nervous systém, Journal of Neuroendocrinology. 2019; e12684. wileyonlinelibrary.com/journal/jne, https://doi.org/10.1111/jne.12684
  3. A. M. Valdes, J. Walter, E. Segal, Role of the gut microbiota in nutrition and health, BMJ 2018; 361 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.k2179
  4. A. Boolani, K. M. Gallivan, K. S. Ondrak, C. J. Christopher et al., Trait Energy and Fatigue May Be Connected to Gut Bacteria among Young Physically Active Adults: An Exploratory Study, Nutrients 2022, 14, 466, https://doi.org/10.3390/nu14030466